Page 2 of 2

Posted: 17:55 Sunday 2 May 2004
by Jurz
Nu jā, it kā jau nav nevainas. Tikai pirmajā momentā, neiedziļinoties cilvēkiem uzreiz tādas dalītas jūtas. Būtu jau labi, ja vairāk infa tiktu publicēta par to, kas kam ko labu ir pieprogrammējis.